Dane rodzica/opiekuna
Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Dane dziecka
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Zgody formalne

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AP EsKadra, na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu, wszelkiego rodzaju aktualności, ofert, a także informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych przez ww. podmiot. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu we wskazanym powyżej celu. Powyższa zgoda jest dobrowolna. Jednocześnie oświadczam, że zostałem skutecznie poinformowany, iż ww. zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strażacka 121. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON: 380272400. Tel (4822) 611 84 84, e-mail: administrator@eskadra.eu. Dalsza część klauzuli informacyjnej
Oświadczenia