Czy wiesz, że Akademia Piłkarska EsKadra Warszawa posiada złoty certyfikat Polskiego Związku Piłki Nożnej?

Nasza Akademia dzięki uczestnictwie w programie czerpie wiele korzyści organizacyjno – szkoleniowych, m.in.:

– Proces szkolenia jest starannie zaplanowany na miesiąc w przód, trenerzy Akademii każdy trening i jego konspekt planują wcześniej, dlatego zawodnicy dostają wysokiej jakości trening;

– Grupy treningowe liczą 10-14 zawodników, dzięki temu trener ma większy wpływ na rozwój indywidualny każdego dziecka;

– Kadra trenerska jest stale monitorowana i szkolona w zakresie najnowszych trendów w szkoleniu dzieci i młodzieży, co umożliwia naszym zawodnikom korzystanie z efektywnych metod treningowych;

– Nasi zawodnicy dwa razy w roku uczestniczą w testach piłkarskich i motorycznych, służącym ocenie aktualnego poziomu w badanych obszarach i doborze narzędzi w dalszym rozwoju;

Otrzymanie, w 2022 roku, Certyfikatu PZPN na poziomie Srebrnym, a w 2024r Złotego Certyfikatu jest równoznaczne ze spełnieniem przez naszą Akademie szeregu kryteriów i jest gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej należą do elitarnego grona szkółek będących dla dzieci sprawdzonym miejscem do rozwijania swoich piłkarskich umiejętności (w 2024 r. tylko 9 szkółek na Mazowszu posiada Złoty poziom certyfikacji).

Złoty Certyfikat PZPN pomaga naszej Akademii w rozwoju Zawodników, Trenerów i całego Klubu, dlatego Akademia Piłkarska EsKadra Warszawa zapewnia wysoki standard szkolenia dzieci i młodzieży. Jeżeli szukasz miejsca do treningu dla swojego dziecka, zapraszamy do EsKadry!

Rejestracja dziecka w procesie certyfikacji – https://eskadra.eu/rejestracja-dziecka-w-procesie-certyfikacji/