W wyniku analizy i selekcji doświadczeń szkoleniowych na przestrzeni lat stworzono Autorski Program Szkolenia oparty o metodologię, będącą swoistą hybrydą najnowszych trendów trenerskich.

Metodologia szkolenia w Akademii Piłkarskiej Eskadra Warszawa bazuje na globalnym podejściu do procesu treningowego, a co za tym idzie głównymi formami nauczania są formy gier, fragmentów gier. Jednocześnie program wsparty jest praktycznymi rozwiązaniami w kontekście nabywania umiejętności technicznych, motorycznych czy mentalnych. Obszar techniczno – taktyczny oparty jest o zasady gry (portugalskie fundamenty gry), będące przewodnikiem do indywidualnych, grupowych i zespołowych zachowań na boisku. Zasady gry ze względu na miejsce przebywania zawodnika na boisku oraz odległości od piłki sprawiają, że skuteczność nauczania oparta o wspomniane zasady biorąc pod uwagę nieliniowość rozwoju poszczególnych zawodników jest najbardziej optymalna pod względem efektywności.

Holistyczne podejście do rozwoju zawodników jest przez formy uzupełniające jego deficyty w postaci dodatkowego szkolenia treningowego podczas części przed i potreningowych lub całkowicie oddzielnych zajęć opierających się na powtarzalności nauczanych umiejętności. Z punktu widzenia praktycznego jest to bardzo istotny element rozwijający zawodników w rzemiośle piłkarskim. Forma ścisła występująca często w tym rodzaju szkolenia pozwala zwrócić uwagę na wiele szczegółów, skorygować i przede wszystkim dopasować do zawodnika optymalne rozwiązania, mające przełożenie na późniejszą skuteczność zawodników w środowisku meczowym.