Rejestracja (obozy i campy)

Wybierz obóz
Dane rodzica/opiekuna
Imię

Nazwisko

Nr dowodu osobistego

Nr PESEL

Kod pocztowy

Miasto

Ulica (z numerem domu i lokalu)

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Dane dziecka
Imię

Nazwisko

Miejsce urodzenia

Nr PESEL

Data urodzenia

Ulica (z numerem domu i lokalu)

Kod pocztowy

Miasto

Wybierz rozmiar stroju
Czy dziecko w przeszłości poważnie chorowało bądź obecnie choruje?
(Jeśli tak, proszę zamieścić szczegółowy opis)
TakNie
Czy dziecko posiada aktualne badania lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia tego typu zajęć?
TakNie
Czy dziecko wcześniej było uczestnikiem tego typu obozu?
(Jeśli tak, proszę wpisać jak długo, gdzie, ewentualnie dlaczego przestało)
TakNie
Zgody formalne

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AP EsKadra, na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu, wszelkiego rodzaju aktualności, ofert, a także informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych przez ww. podmiot. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu we wskazanym powyżej celu. Powyższa zgoda jest dobrowolna. Jednocześnie oświadczam, że zostałem skutecznie poinformowany, iż ww. zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strażacka 121. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON: 380272400. Tel (4822) 611 84 84, e-mail: administrator@eskadra.eu. Dalsza część klauzuli informacyjnej
Oświadczenia