Nasza filozofia piłki nożnej i jednocześnie Akademii oparta jest na rozwijaniu zawodników szczególnie w kierunku inteligencji boiskowej i kreatywności na boisku. Jesteśmy Akademią „grającą w piłkę”, zdecydowanie kładziemy nacisk na stały rozwój i naukę naszych podopiecznych pod kątem rozumienia gry i szukania optymalnych rozwiązań sytuacji meczowych. Ważnym aspektem naszej pracy jest indywidualizacja rozwoju zdolności i umiejętności młodych graczy z uwzględnieniem odpowiedniej jakości technicznej wykonywanych działań oraz stworzenie programu rozwoju piłkarskiego i wychowawczego zawodników.

Zdecydowanie nasza filozofia nie pozwala iść na skróty, unikamy stosowania długich podań, wybić poza pole gry czy innych zagrań niekonstruktywnych i nie mających w sobie pomysłu czy próby rozwiązania problemu boiskowego. Oczywiście zachowujemy w tym rozsądek i balans, ucząc naszych podopiecznych, kiedy tego typu zagrania mogą mieć miejsce na boisku. Prowokujemy naszych zawodników do odważnych i często nieszablonowych rozwiązań sytuacji boiskowych, inspirujemy kulturą gry w piłkę z krajów takich jak Hiszpania, Portugalia, Brazylia czy Argentyna. Kierunek naszych działań wyznaczony jest na kontrolowanie gry i przeciwnika poprzez utrzymanie przy piłce oraz małe gry, wymagające odpowiedniego rozumienia wydarzeń boiskowych.

Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży to kluczowy projekt dla naszego Klubu i cel strategicznego rozwoju na najbliższe lata. Od pięciu lat stale wprowadzane są kolejne etapy rozwoju Akademii pod kątem organizacyjno – szkoleniowym.

Specyficzność naszej Akademii i współczesnej piłki nożnej, na bieżąco wymuszają modyfikacje i ulepszanie swoich założeń i planów. W tym celu podjęto decyzję o stworzeniu Autorskiego Programu Szkolenia uwzględniającego środowisko i uwarunkowania jakie występują w Akademii. Od początku istnienia Akademii Piłkarskiej EsKadra Warszawa stawiamy na ciągły rozwój i realizacje założonych planów krótko i długoterminowych. Zaczynając od liczby 30 zawodników i jednej drużyny przechodziliśmy przez wiele akcji naborowych, promocyjnych i marketingowych, które pozwoliły budować kolejne drużyny i zrzeszać coraz większą liczbę dzieci i młodzieży. Systematycznie poszerzaliśmy strukturę organizacyjno – szkoleniową, wprowadzając kolejne osoby pomagające w profesjonalnym prowadzeniu szkółki piłkarskiej. Również nasz obiekt poszerza swoje zaplecze w związku z rozwojem Akademii.

Nasza wizja i perspektywy opierają się na 4 filarach rozwoju:

1. ROZWÓJ KADRY TRENERSKIEJ I ZARZĄDZAJĄCEJ

• stale zwiększamy standardy podczas zatrudniania nowych szkoleniowców,

• pracujemy w systemie wewnętrznym i zewnętrznym nad rozwojem kadry trenerskiej w postaci szkoleń, warsztatów czy webinarów,

• inspirujemy i zachęcamy do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania kolejnych etapów trenerskich uprawnień,

• dbamy o pozytywną atmosferę pracy i przejrzystą komunikacje wśród kadry.

2. ROZWÓJ ZAWODNIKÓW

• posiadamy system szkolenia skupiony na rozwoju indywidualnym zawodników, kadra trenerska dostosowuje komunikacje i metody szkoleniowe do poszczególnych graczy

• stworzyliśmy karty pracy dla zawodników do doskonalenia umiejętności indywidualnych, jest to forma pracy domowej wykonywanej we własnym zakresie przez zawodników i jest ona weryfikowana przez trenerów.

• posiadamy indywidualną kartę oceny umiejętności dla zawodników na każdym poziomie szkolenia, zawiera ona najważniejsze markery do oceny mocnych i słabych stron zawodników, na jej podstawie trenerzy planują dalszy rozwój zawodników.

• posiadamy własny Program Treningu Indywidualnego oparty o projekt New Elite System, zawodnicy mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i doskonalić swoje umiejętności.

• Prowadzimy projekt EsKadra Future w którym biorą udział zawodnicy wyróżniający się w grupach oraz zawodnicy potrzebujący nadrobić zaległości piłkarskie.

• prowadzimy warsztaty, odprawy i pogadanki z obszarów mentalnego, dietetycznego i wychowawczego.

3. ROZWÓJ ZESPOŁÓW

• poprzez codzienną pracę w naszych grupach młodzieżowych rozwijamy drużyny, które w założeniu mają osiągać jak najlepsze wyniki, jednocześnie się przy tym ucząc i doskonaląc działania grupowe i zespołowe,

• pracujemy nad odpowiednim funkcjonowaniem zespołów, podnosimy standardy pracy w zespole, kładziemy nacisk na obszar mentalny, będący źródłem tworzenia prawdziwego monolitu drużynowego,

• kształtujemy charakterystyczne zachowania dla naszych zespołów pod kątem wychowawczym, taktycznym i motorycznym,

• dążymy do podniesienia poziomu sportowego naszych drużyn, wprowadzamy nasze grupy młodzieżowe do rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, występujących obecnie na poziomie okręgowym i wojewódzkim, a w przyszłona poziomie wojewódzkim i centralnym.

4. ROZWÓJ KLUBU

• budowanie pozytywnego wizerunku Klubu wspierającego aktywność fizyczną dzieci i młodzieży,

• współpraca z Urzędem Dzielnicy m. Warszawy – Rembertów w obszarze wspólnych projektów oraz utworzenia klas piłkarskich (rok szkolny 2024/2025),

• w planie 5 – letnim stworzenie Szkoły Mistrzostwa Sportowego z własnym budynkiem szkolnym na terenie obiektu,

• rozbudowa infrastruktury na obiekcie Strefa Sportu, w tym pełnowymiarowe boisko sztuczne (w budowie), mini boiska z bandami do street footballu, piłki plażowej, pomieszczenia pozwalające zadbać o specjalistyczne zajęcia motoryczne,

• rozwój działu scoutingu do pozyskiwania zawodników sportowo podnoszących poziom drużyn,

• utworzenie oddziałów Akademii w różnych lokalizacjach.

• Znalezienie się w TOP 3 Akademii w Warszawie i okolicach.