Aby zamówić dodatkowe treningi proszę wypełnić poniższy formularz.
Wybierz grupę wiekową
Dane rodzica/opiekuna
Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Dane dziecka
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Godziny zajęć
Preferowana ilość zajęć
Wybierz rodzaj treningu
Trening ogólnorozwojowy (wszechstronne przygotowanie piłkarskie)
Trening profilowany (indywidualny tok pod daną pozycję na boisku)
Trening psychomotoryczny (siła, szybkość i kondycja, motywowanie zawodnika)
Treningi bramkarskie (doskonalenie technik, trening ogólnorozwojowy)
Zgody formalne

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AP EsKadra, na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu, wszelkiego rodzaju aktualności, ofert, a także informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych przez ww. podmiot. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu we wskazanym powyżej celu. Powyższa zgoda jest dobrowolna. Jednocześnie oświadczam, że zostałem skutecznie poinformowany, iż ww. zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strażacka 121. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON: 380272400. Tel (4822) 611 84 84, e-mail: administrator@eskadra.eu. Dalsza część klauzuli informacyjnej
Ważne! Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem nasz koordynator i przedstawi szczegółową ofertę oraz harmonogram zajęć.