Zajęcia dodatkowe w naszym klubie odbywają się w trzech formach:

1. Treningi indywidulane

Liczba zawodników: 1-2 osoby

Czas zajęć: 60 minut

Cennik treningów:

pakiet 4 treningów dla 1 zawodnika – 700zł

pakiet 4 treningów w grupie 2 osobowej – 500zł od zawodnika

pakiet 8 treningów dla 1 zawodnika – 1100zł

pakiet 8 treningów w grupie 2 osobowej – 600zł od zawodnika

2. Treningi zindywidualizowane

Liczba zawodników: 3-6 osób

Czas zajęć: 60 minut

Cennik treningów:

– 1 trening – 75zł

– pakiet 4 treningów – 200zł

– pakiet 8 treningów – 320zł

3. Rozumienie gry

Liczba zawodników: 6-10 osób

Czas zajęć: 90 minut

Cennik treningów:

1 trening – 50zł

4 treningi – 160zł

8 treningów – 240zł

Aby zamówić dodatkowe treningi proszę wypełnić poniższy formularz.
Wybierz formę zajęć
Dane rodzica/opiekuna
Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Dane dziecka
Imię

Nazwisko

Data urodzenia

Preferowana ilość zajęć
Zgody formalne

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od AP EsKadra, na podany przeze mnie adres e-mail i/lub numer telefonu, wszelkiego rodzaju aktualności, ofert, a także informacji handlowych o produktach i usługach świadczonych przez ww. podmiot. Wyrażam także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu we wskazanym powyżej celu. Powyższa zgoda jest dobrowolna. Jednocześnie oświadczam, że zostałem skutecznie poinformowany, iż ww. zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strażacka 121. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON: 380272400. Tel (4822) 611 84 84, e-mail: administrator@eskadra.eu. Dalsza część klauzuli informacyjnej
Ważne! Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktuje się z Państwem nasz koordynator i przedstawi szczegółową ofertę oraz harmonogram zajęć.