Zamawianie sprzętu

Ważne! Każdy nasz zawodnik powinien być wyposażony w odpowiedni strój treningowo-meczowy, który jest obowiązkowym elementem szkolenia. W związku z tym proszę wypełnić poniższy formularz, w celu złożenia odpowiedniego zamówienia.

Ważne! Zestaw meczowy jest udostępniany zawodnikom biorącym udział rozgrywkach tylko na czas meczu, jeśli chcesz posiadać go na stałe dokonaj zamówienia tutaj.

Zestaw startowy

Zestaw startowy

575 zł
Rozmiar
Ilość

Zestaw meczowy

Zestaw treningowy

Pozostałe artykuły

Całkowity koszt zestawu
0.0 zł

Dane rodzica/opiekuna
Imię

Nazwisko

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

Dane dziecka
Imię

Nazwisko

Zgody formalne
Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strażacka 121. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON: 380272400. Tel (4822) 611 84 84, e-mail: administrator@eskadra.eu. Czytaj całość