Część organizacyjna
W jaki sposób mogę zapisać swoje dziecko do Akademii?

W pierwszej kolejności dziecko należy zapisać na bezpłatne zajęcia próbne poprzez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej w zakładce “Zapisy”. Po przesłaniu formularza zostaną Państwo poinformowani o możliwych terminach zajęć. Jeżeli po zajęciach próbnych zarówno Państwo, jak i trener grupy wyrażą chęć współpracy, wówczas zostanie podpisana umowa, a tym samym dziecko stanie się pełnoprawnym zawodnikiem. Razem z umową muszą Państwo wypełnić formularz zawodnika naborowego oraz zarejestrować dziecko w systemie certyfikacji szkółek PZPN.

Jak zarejestrować dziecko w programie certyfikacji szkółek PZPN?

Wszyscy nowi zawodnicy naszej Akademii, zobowiązani są do zarejestrowania się na stronie PZPN i przypisania się do naszej Akademii w programie Certyfikacji. Sam proces rejestracji jest szybki, a poniżej przedstawiamy kilka prostych kroków:

1.Wchodzimy na stronę www.pzpn.pl. Następnie wchodzimy w zakładkę „Łączy nas piłka”. Po przekierowaniu na stronę, w prawym górnym rogu powinno pokazać się szare kółeczko, po rozwinięciu którego wyświetlają się dostępne opcje;

2.Rejestrujemy się – konto zakłada jeden rodzic

3.Po procesie rejestracji opiekuna, ponownie rozwijamy opcje w prawym górnym rogu i wybieramy „Dodaj zawodnika”

4.Wprowadzamy dane dziecka, zapisujemy i wylogowujemy się ze strony.

5.Logujemy się ponownie w panelu rodzica. Po zalogowaniu do panelu rodzica, rozwijamy dostępne opcje w prawym górnym rogu (szara kropka) i wchodzimy w profil swojego dziecka.

6.Na samej górze, w czerwonej ramce wyświetli się informacja : “ZŁÓŻ WNIOSEK O POTWIERDZENIE DZIECKA W SZKÓŁCE”. Następnie wybieramy odpowiednio województwo, miasto i w zakładce szkółki AP EsKadra Warszawa. Uzupełniamy swoje dane, dodajemy  zdjęcie zawodnika i wysyłamy wniosek. Dostaną Państwo drogą e-mailową potwierdzenie złożenia wniosku, a następnie potwierdzenie przyjęcia do Akademii.

 

Poniżej filmik instruktażowy, który pomoże Państwu się zarejestrować.

Czy nabory trwają przez cały sezon?

Taka możliwość istnieje przez cały czas trwania sezonu treningowego, czyli od 01 sierpnia do 30 czerwca.

Czy Akademia funkcjonuje w trakcie letniej i zimowej przerwy?

Akademia funkcjonuje przez cały rok z wyłączeniem miesiąca lipca oraz świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. Dokładny harmonogram zajęć jest umieszczany na stronie internetowej Akademii oraz osobno przesyłany do rodziców drogą elektroniczną.

Na jaki okres podpisywana jest umowa z Akademią?

Umowa podpisywana jest na czas nieokreślony i zgodnie z treścią regulaminu ewentualnie przysługuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec danego miesiąca kalendarzowego.

Jakie są zasady odejścia z klubu AP EsKadra i przejścia do innego klubu?

Odejście z klubu jest możliwe pod warunkiem uregulowania wszystkich należności oraz z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia zgodnie z umową uczestnictwa. Kwestie przejść do innych klubów regulują zapisy Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej na określony sezon oraz Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej. Więcej informacji można znaleźć na podstronie “Zasady zmian przynależności klubowej” w zakładce “Dla rodziców”.

Zajęcia
W jakich strojach zawodnicy przychodzą na treningi?

W treningach zawodnicy uczestniczą jedynie w odzieży klubowej AP EsKadra. Obowiązuje zakaz prezentowania innych barw klubowych,a wyjątek stanowią wyłącznie zagraniczne kluby oraz polskie drużyny klubowe grające na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zawodnicy zobligowani są do poszanowania barw klubowych AP EsKadra i dbałości o sprzet klubowy.

Czy rodzice mogą udzielać wskazówek zawodnikom podczas meczów i treningów

Komunikaty przekazywane zawodnikom w trakcie meczów lub treningów powinny ograniczać się do pozytywnego zagrzewania do walki i wspierania wiary w siebie zawodników. Informacje dotyczące zachowań w grze i sposobu gry wprowadzają zamieszanie w głowach młodych zawodników, szczególnie jeżeli pozostają w sprzeczności z informacjami, jakie przekazuje im trener. Dodatkowo sprowadza to na nich dodatkową presję, która niczemu dobremu nie służy, a co więcej może hamować rozwój kreatywności i podejmowania własnych decyzji przez zawodników. Zależy nam na długofalowym rozwoju naszych podopiecznych i dawaniu im swobodnej przestrzeni do popełniania błędów, szczególnie na początkowych etapach szkolenia dlatego zabraniamy rodzicom instruowania oraz wywierania dodatkowej presji na dzieciach.

Co dziecko powinno przynieść na pierwsze zajęcia testowe?

Na próbny trening dziecko powinno przynieść ze sobą wygodny strój sportowy, podobnie jak na zajęcia Wychowania Fizycznego w szkole, a także dopasowane i wygodne buty piłkarskie. Dodatkowo należy wziąć ze sobą butelkę wody.

Czy rodzic/opiekun powinien być obecny podczas pierwszych zajęć?

Zalecamy, żeby rodzic lub opiekun był obecny podczas pierwszych zajęć, ponieważ dziecko pozostawione samo w nowej sytuacji może czuć się niekomfortowo. Dlatego szczególnie w przypadku młodych zawodników rekomendujemy pozostawanie z nimi na treningach.

Ile razy z tygodniu odbywają się zajęcia oraz ile trwają?

Zajęcia odbywają się w zależności od grupy treningowej od dwóch do czterech razy w tygodniu i trwają 60 lub 90 min. Dokładny harmonogram zajęć jest umieszczany na stronie internetowej Akademii oraz przesyłany do rodziców drogą e-mailową.

Kiedy dziecko otrzymuje pełny strój treningowy?

W momencie podpisania umowy przekazujemy do naszego dostawcy sprzętu zamówienie i czekamy na jego realizację. W każdym momencie uczestnictwa dziecka w zajęciach istnieje również możliwość dodatkowego zamawiania różnych pozycji z katalogu sprzętu klubowego EsKadry.

Jakie doświadczenie zawodowe mają trenerzy?

Trenerzy zajmujący się szkoleniem w Akademii Piłkarskiej EsKadra mają wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Posiadają też odpowiednie kwalifikacje, np. licencje trenerskie UEFA C lub UEFA B, co gwarantuje najwyższy poziom szkolenia.

Czy w trakcie sezonu jest możliwe, aby dziecko zmieniło grupę?

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zmiany grupy w trakcie sezonu, ale taka zmiana musi być za każdym razem uzgodniona i zaakceptowana przez koordynatora Akademii w porozumieniu z trenerem.

Czy zajęcia na zewnątrz odbywają się przez cały rok bez względu na pogodę?

Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Dysponujemy boiskami odkrytymi oraz zadaszonymi. I dlatego, zgodnie z planem, zajęcia odbywają się bez względu na pogodę. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach może okazać się, że odwołanie zajęć będzie konieczne.

Czy są wyciągane konsekwencje w przypadku nieuczestniczenia dziecka w zajęciach?

Zachęcamy, aby dzieci regularnie uczestniczyły w treningach, co pozwoli im na właściwe przejście przez cały proces szkoleniowy. Ewentualne nieobecności na treningach mogą skutkować brakiem powoływania na mecze lub turnieje rozgrywane przez drużynę. Warto pamiętać o tym, że nieobecność na treningach, niespowodowana chorobą lub urazem, trwającym dłużej niż 28 dni, nie zwalnia z konieczności uiszczania opłat za zajęcia.

Czy zawodnik AP EsKadra może brać udział w testach, treningach próbnych oraz meczach sparingowych w innych konkurencyjnych klubach?

Chęć uczestnictwa we wszelkiego rodzaju testach, treningach próbnych, turniejach lub meczach sparingowych w klubach konkurencyjnych musi zostać zgłoszona do zarządu klubu i uzyskać pisemną akceptację zarządu. Nie poinformowanie o takiej sytuacji może skutkować zawieszeniem zawodnika na okres 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo
Czy obiekty, na których są prowadzone zajęcia, są w pełni bezpieczne?

Obiekty treningowe Akademii Piłkarskiej EsKadra są w pełni nowoczesne i przystosowane do prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży. Cała infrastruktura, wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym są zaprojektowane w taki sposób, aby idealnie spełniać wszelkie potrzeby zawodników w każdym wieku i na każdym etapie ich szkolenia. Obiekt jest też w pełni monitorowany przez kamery.

Czy dzieci są ubezpieczone w ramach podstawowej składki za trening?

Podstawowa opłata za zajęcia treningowe nie obejmuje dziecka polisą ubezpieczeniową NNW.

Czy można wykupić dodatkowe ubezpieczenie?

Akademia nie posiada w swojej ofercie dodatkowego ubepzieczenia NNW. Dzieci i młodzież w wieku przedszkolnym i szkolnym powinny posiadać ubezpieczenie w placówce edukacyjnej, które w większości przypadków w swoim zakresie obejmuje wyczynowe uprawianie sportu w czasie zajęć pozalekcyjnych.

Czy badania lekarskie są obowiązkowe, aby na stałe dołączyć do Akademii?

Badanie lekarskie dokonane przez lekarza podstawowej opieki medycznej jest wymagane do uczestniczenia w treningach oraz udziału w rozgrywkach ligowych, co wynika z regulaminu rozgrywek Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Zawodnicy są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział w treningach oraz we współzawodnictwie w ramach lig MZPN.

Czy przed pierwszymi zajęciami rodzic/opiekun powinien dostarczyć badania lekarskie dziecka?

Przed pierwszymi zajęciami próbnymi nie ma potrzeby dostarczania do klubu orzeczenia lekarskiego, ale opiekun jest zobowiązany do poinformowania trenera o aktualnym stanie zdrowia dziecka i wszystkich aspektach, które mogą utrudniać uczestnictwo w zajęciach. Rekomendujemy, aby przed rozpoczęciem treningów skonsultować się z odpowiednim lekarzem (najlepiej o specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej) i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uprawiania takiej formy aktywności fizycznej. Opiekun prawny zawodnika jest zobowiązany do dostarczenia orzeczenia lekarskiego niezwłocznie po podpisaniu umowy z Akademią, nie później niż przed pierwszym udziałem zawodnika w zawodach sportowych.

Czy Akademia organizuje spotkania z lekarzem, który wydaje orzeczenia i jakie badania są wymagane, aby takie orzeczenie uzyskać?

Tak, przed rozpoczęciem każdej rundy wiosennej i jesiennej w klubie odbywają się spotkania z lekarzem medycyny sportu. Aby otrzymać zaświadczenie o braku przeciwskazań do wyczynowego uprawiania sportu należy przyjść na wizytę z wynikiem morfologii krwi oraz EKG serca w spoczynku bez opisu. Tylko na podstawie tych badań lekarz może wystawić dokument. Wizyta jest dodatkowo płatna. O terminie wizyty klub informuje rodziców z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Płatności
Jaki jest numer rachunku bankowego Akademii, na który należy wysyłać płatności za udział w treningach i rozgrywkach?

Numer rachunku Akademi można znaleźć w zakładce Kontakt oraz w zakładce Dla rodziców/Opłaty.

Jakie są opłaty za miesięczne szkolenie i czy są one uzależnione od wieku dziecka?

Wysokość opłat za treningi jest uzależniona od wieku uczestnika i ilości treningów w tygodniu, jakie odbywa jego grupa. Na naszej stronie można sprawdzić wysokość składek, a ich wysokość jest także określona w umowie.

Czy mogę dokonywać wpłat w gotówce w kasie Akademii czy tylko przelewem?

Opłaty za zajęcia mogą być dokonywane jedynie poprzez przelewy na konto bankowe wskazane w umowie.

Czy za odwołane zajęcia przysługuje częściowy zwrot z podstawowej miesięcznej stawki?

Odwołanie zajęć z powodów niezależnych od Akademii nie jest podstawą do częściowego zwrotu miesięcznej opłaty za zajęcia. W przypadku kiedy zajęcia wypadają w terminie przypadającym na święta ustawowe, również nie jest to podstawą do obniżenia lub zwrotu dokonywanych opłat.

Czy, jeżeli dziecko będzie dłuższy czas nieobecne, przysługuje zwrot kwoty za cały ten czas?

W przypadku, gdy dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach z powodu choroby trwającej powyżej 28 dni, wówczas opiekun ma prawo złożyć wniosek o zawieszenie uczestnictwa. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Akademii. Jeżeli prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie, składka miesięczna będzie wynosiła jedynie 30% normalnej opłaty za zajęcia.

Czy jest obowiązkowy zakup sprzętu treningowego?

Tak, każdy zawodnik naszej Akademii zobowiązany jest do zakupu zestawu startowego, w którego skład wchodzą: bluza dresowa, spodnie dresowe, koszulka treningowa, spodenki treningowe, koszulka bawełniana, kurtka przeciwdeszczowa, getry oraz plecak. Koszt zestawu to 475zł. W celu zamówienia należy umówić się na dobranie rozmiaru w recepcji klubu. Płatność za sprzęt treningowy odbywa się w momencie odbioru zamówionego zestawu tylko i wyłącznie kartą płatniczą w recepcji klubu.

Wyjazdy i turnieje
Czy Akademia organizuje własne obozy i campy?

Akademia EsKadra organizuje własne obozy letnie i zimowe dla swoich uczestników. Oferty wyjazdów są umieszczane na stronie internetowej i przesyłane rodzicom drogą e-mailową. Należy brać po uwagę, że brak uczestnictwa w obozach przygotowawczych może skutkować niepowoływaniem na mecze lub turnieje.

W jakich terminach organizowane są obozy?

Obozy letnie organizowane są w pierwszej połowie sierpnia, natomiast obozy zimowe w trakcie trwania ferii zimowych. Dokładne terminy są podawane rodzicom na początku sezonu w e-mailu organizacyjnym.

Kto decyduje o tym, czy dziecko może uczestniczyć w danym obozie czy campie?

Oferty poszczególnych wyjazdów są przygotowywane dla konkretnych grup treningowych, więc dziecko może uczestniczyć we wszystkich wyjazdach przewidzianych dla jego grupy.

Czy zawodnicy Akademii biorą udział w zewnętrznych turniejach, ewent. jakiej one są rangi?

Drużyny Akademii biorą udział (w zależności od rocznika) w oficjalnych rozgrywkach ligowych Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, ligach komercyjnych oraz różnego rodzaju turniejach krajowych i międzynarodowych. O udziale i rodzaju takich aktywności decyduje zespół szkoleniowy poszczególnych roczników w porozumieniu z koordynatorem Akademii.