POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ESKADRA.EU

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Operatorem Serwisu Internetowego EsKadra.eu oraz Administratorem Danych Osobowych jest Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Strażacka 121. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000732601, NIP: 9522181904, REGON: 380272400. Tel (4822) 611 84 84, e-mail: administrator@eskadra.eu.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

a) dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

b) zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. „ciasteczek”),

c) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego, funkcjonującego pod ww. adresem.

§2. INFORMACJE W FORMULARZACH

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

3. Dane są podawane w formularzach w celu podjęcia działań na życzenie osoby, której dotyczą. Przekazywane są przed zawarciem umowy (formularz kontaktu), w celu wykonania umowy na zasadach określonych w Regulaminie lub w umowie zawartej w formie pisemnej (formularz zapisów, formularz pierwszego bezpłatnego treningu, formularz zamawiania sprzętu, formularz treningu indywidualnego), lub też dla otrzymywania informacji handlowych (formularz Newslettera).

§3. INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości,

b) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować, tj. wpisywać loginu i hasła,

c) określania profilu Użytkownika, wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

a) „sesyjne” pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

b) „stałe” pliki cookies przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie tego typu plików. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera sekcja Pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

11. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub o czasie pozostawania na danej stronie.

12. W zakresie informacji o osobistych preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, Użytkownik może przeglądać i edytować dane wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https: //www.google.com/ads/preferences/.

§4. LOGI SERWERA

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w przedmiocie zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi może podlegać:

a) czas nadejścia zapytania,

b) czas wysłania odpowiedzi,

c) nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d) informacja o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f) informacje o przeglądarce Użytkownika,

g) informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Ww. dane są wykorzystywane jedynie w celu odpowiedniego administrowania serwerem.

§5. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – WYRAŻANIE I COFANIE ZGODY

1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach – nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies, należy wybrać właściwą przeglądarkę internetową lub system, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.

§6. DANE OSOBOWE

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „RODO”), informujemy, że:

2. Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, zbierane w ramach korzystania przez niego z Serwisu, w tym zapisywane w plikach cookies, a także dane zawarte w wypełnionych formularzach.

3. Ponadto przetwarzamy dane osobowe Użytkownika:

a) w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (korzystanie z ogólnodostępnych treści Serwisu) oraz w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie przez okres trwania umowy lub wykonywania działań podejmowanych na żądanie strony przed zawarciem umowy.

b) w uzasadnionym interesie administratora danych w zakresie dostosowania Serwisu do oczekiwań Użytkownika, w celach statystycznych i analitycznych, a także do obrony przed ewentualnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane na tej podstawie aż do czasu osiągnięcia celów w związku z realizacją ww. założeń Administratora oraz przez okres, wymagany przepisami prawa, szczególnie w przedmiocie archiwizacji i ewentualne rozstrzyganie wzajemnych roszczeń, aż do momentu przedawnienia lub wygaśnięcia wzajemnych roszczeń.

c) na potrzeby marketingu własnego Administratora, przesyłania tzw. Newslettera na podstawie dobrowolnej zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przetwarzane na tej podstawie aż do czasu wycofania zgody.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione wyłącznie:

a) pracownikom i współpracownikom Administratora, posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,

b) dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych, IT, prawnych i księgowych, w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń,

c) sądom powszechnym, organom administracyjnym i innym podmiotom, które posiadają do tego upoważnienie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

5. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkownika do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

6. Dane osobowe Użytkownika nie będą podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe Użytkownika nie będą również wykorzystywane do profilowania.

7. Użytkownik ma prawo do:

a) bezpośredniego dostępu do swoich danych,

b) żądania sprostowania i/lub usunięcia danych (w określonych sytuacjach), ograniczenia przetwarzania ich,

c) przenoszenia danych osobowych,

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

e) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w stosunku do danych, które są wykorzystywane na podstawie odpowiedniej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

8. Celem skorzystania z tych praw Użytkownik winien skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych przy użyciu danych kontaktowych podanych w § 1.

9. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne. Niepodanie niezbędnych danych osobowych, uniemożliwi podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub zawarcie umowy bądź jej wykonanie.