W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych zawodników informujemy, że wszyscy trenujący w naszym klubie muszą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do treningów piłkarskich oraz być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas meczów lub treningów. Przed każdą rundą rozgrywkową w naszej siedzibie organizujemy wizyty lekarza medycyny sportu, który wydaje stosowne zaświadczenie na podstawie aktualnych badań krwi, moczu oraz EKG. Osoby zainteresowane wykupieniem u nas dodatkowej polisy prosimy o kontakt z naszym biurem, ponieważ w tym roku mamy kilka wariantów dołączenia do klubowej polisy grupowej. Polisa grupowa oferowana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Generali zakłada 4 warianty, które można dopasować do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych. Składka roczna waha się od 34 zł do 169 zł  w zależności od zakresu i sum ubezpieczenia. Przykładowo wariant optymalny ze składką roczną w kwocie 59 zł zawiera m.in.:
  • Suma ubezpieczenia 25 000 zł
  • Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW do 4 500 zł
  • Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u ubezpieczonego do 10 000 zł
  • Koszty rehabilitacji do 2 500 zł
  • Wypożyczenie lub zakup przedmiotów ortopedycznych do 6 000 zł