W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych zawodników informujemy, że wszyscy trenujący w naszym klubie muszą posiadać aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do treningów piłkarskich oraz być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas meczów lub treningów.

Przed każdą rundą rozgrywkową w naszej siedzibie organizujemy wizyty lekarza medycyny sportu, który wydaje stosowne zaświadczenie na podstawie aktualnych badań krwi (morfologia ogólna) oraz EKG serca w spoczynku.

Klub nie ubezpiecza uczestników zajęć dodatkowym ubezpieczeniem NNW. Zazwyczaj dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w placówce edukacyjnej, które w swoim zakresie posiadają uprawianie wyczynowe sportów w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, dlatego nasz klub nie ubezpiecza dodatkowo zawodników i zawodniczek, aby nie powielać ubezpieczenia.

Akademia Piłkarska EsKadra posiada ważną polisę OC.