Projekt EsKadra Warszawa to miejsce dla pasjonatów piłki nożnej, tutaj zaszczepiamy młodym ludziom miłość do uprawiania tej wyjątkowej dyscypliny sportu i pozwalamy na podjęcie wyzwania związanego z codziennymi treningami.

Nasza wspólna inicjatywa ma na celu zbudowanie silnej społeczności związanej z piłką nożną i jej pozytywnym oddziaływaniu na kształtowanie postaw i wartości ludzkich. W procesie szkolenia naszych podopiecznych uczestniczy wiele osób, począwszy od rodziców, poprzez trenerów i kadrę zarządzającą, a kończąc na samych zawodnikach. Wszyscy pragniemy wychować i przygotować naszych podopiecznych do życia dorosłego i zakorzenienia piłki nożnej jako stylu życia nacechowanego radością i pozytywnym nastawieniem. Na piedestale stawiamy kształtowanie charakteru naszych podopiecznych oraz pielęgnowanie wartości takich jak: szacunek, przyjaźń, współpraca, wytrwałość i pracowitość.