Rocznik Grupa Opłata za zajęcia Opłata za rozgrywki
2005 Granatowa 180 zł 35 zł *
2005-2006 Pomarańczowa 180 zł 35 zł *
2007 180 zł 35 zł *
2008 180 zł 35 zł *
2009 180 zł 35 zł *
2010 140 zł 35 zł *
2011 140 zł 35 zł *
2012 i młodsi 140 zł 35 zł *
 * Opłata dodatkowa za miesiące, w których odbywają się rozrywki.
Konto bankowe Akademii:
Bank PKO BP : 66 1020 1127 0000 1302 0291 6526.
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko Uczestnika, rok urodzenia oraz miesiąc, za który dokonywana jest Opłata.
Odbiorca: Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o., ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa; NIP : 9522181904.