Rocznik Ilość zajęć Opłata za zajęcia
2006 4 treningi 299 zł
2008 4 treningi 299 zł
2009 4 treningi 299 zł
2011 3 treningi 299 zł
2012 3 treningi 299 zł
2013 3 treningi 299 zł
2014 3 treningi 299 zł
2015 3 treningi 299 zł
2016 3 treningi 299 zł
2017 2 treningi 230 zł
2018 2 treningi 230 zł
EsKadra GIRLS 2 treningi 230 zł

Opłaty zależą od ilości treningów w tygodniu w danej grupie (4 treningi oraz 3 treningi – 299 zł, 2 treningi – 230 zł, 1 trening – 175 zł). Wysokość opłat obowiązuje od 01.01.2023r.

Konto bankowe Akademii: Bank PKO BP – 66 1020 1127 0000 1302 0291 6526.

Akademia nie przyjmuje płatności za opłaty w formie gotówkowej.

Zapłatę opłaty za treningi należy dokonać za pośrednictwem przelewu bankowego, po otrzymaniu faktury przesłanej na podany w umowie adres e-mail,  podając w tytule przelewu nastepujące informacje: Imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia oraz miesiąc za który dokonywana jest opłata.

Odbiorca: Akademia Piłkarska EsKadra Sp. z o.o., ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa; NIP: 9522181904.

Par. 4, ust. 6 Regulaminu Akademii: Opłata za Zajęcia pobierana jest z góry za każdy miesiąc obowiązywania Umowy, do 5-tego dnia danego miesiąca. Nieobecność na Zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczania Opłaty za Zajęcia. Za nieobecność nie przysługuje zwrot Opłaty za Zajęcia lub jej części.