Akademia Piłkarska Eskadra Warszawa posiada własny Autorski Program Szkolenia opracowany na bazie doświadczeń osób pracujących w Klubie i specyfiki naszej organizacji.

Praca kadry trenerskiej została ściśle ukierunkowana i określona w wielu obszarach szkolenia, począwszy od wizji i filozofii Akademii, poprzez metodologię i strukturę treningową, kończąc na szczegółowym planowaniu i ewaluacji pracy szkoleniowej.

Zaplanowano dokładnie cele i treści szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, ujednolicono model gry drużyn Eskadry i model treningu pod kątem rzeczowym i czasowym. Program zawiera również ścieżkę rozwoju indywidualnego zawodników, ujednolicone testy motoryczne i piłkarskie czy dodatkowe narzędzia do nabywania i rozwoju umiejętności naszych podopiecznych. Ponadto stworzone zostały mezocykle treningowe zawierające wytyczne dla obszarów: technicznego, taktycznego, motorycznego, mentalnego oraz wiedzy i wychowania.

Autorski Program Szkolenia wyróżnia naszą Akademię spośród innych, jesteśmy jednym z nielicznych klubów na Mazowszu posiadających tego typu narzędzie w pracy trenerskiej. Nasz program został bardzo pozytywnie oceniony przez Polski Związek Piłki Nożnej.